لیست دسترسی سریع اسامی پیشروان کسب و کار غیرایرانی معرفی شده در این سایت؛

گوردون رمزی ، دبی فیلدز

تیم کوک مدیرعامل اپل و جانشین استیو جابز

تیم کوک مدیرعامل اپل و جانشین استیو جابز

راتان تاتا کارآفرین و مدیر گروه تاتا

راتان تاتا کارآفرین و مدیر گروه تاتا

توری برچ طراح لباس و خالق برند توری برچ

توری برچ طراح لباس و خالق برند توری برچ

استی لودر بنیان‌گذار کمپانی آرایشی استی لودر

استی لودر بنیان‌گذار کمپانی آرایشی استی لودر

جک دورسی بنیانگذار توییتر و برنامه اسکوئر

جک دورسی بنیانگذار توییتر و برنامه اسکوئر

ساندار پیچای کارآفرین و مدیر عامل شرکت آلفابت

ساندار پیچای کارآفرین و مدیر عامل شرکت آلفابت