لیست دسترسی سریع اسامی پیشروان کسب و کار غیرایرانی معرفی شده در این سایت؛

گوردون رمزی ، دبی فیلدز

استیو وزنیاک؛ جادوگر عصر رایانه!

استیو وزنیاک؛ جادوگر عصر رایانه!

امی سداریس

با امی سداریس آشنا شوید!

ایندرا نویی مدیرعامل شرکت پپسی کو

عظیم پرمجی کارآفرین هندی و مدیر شرکت ویپرو

عظیم پرمجی کارآفرین هندی و مدیر شرکت ویپرو

آلیس والتون دومین زن ثروتمند جهان در سال ۲۰۲۱

آلیس والتون دومین زن ثروتمند جهان در سال ۲۰۲۱

تیم کوک مدیرعامل اپل و جانشین استیو جابز

تیم کوک مدیرعامل اپل و جانشین استیو جابز

راتان تاتا کارآفرین و مدیر گروه تاتا

راتان تاتا کارآفرین و مدیر گروه تاتا