لیست دسترسی سریع اسامی پیشروان کسب و کار غیرایرانی معرفی شده در این سایت؛

گوردون رمزی ، دبی فیلدز

ایوان اشپیگل مدیر جوان شرکت اسنپ چت

ایوان اشپیگل مدیر جوان شرکت اسنپ چت

جان جانسون کارآفرین و ناشر آفریقایی تبار

جان جانسون کارآفرین و ناشر آفریقایی تبار

روپرت مرداک

بیوگرافی روپرت مرداک غول بزرگ صنعت رسانه

گرت کمپ کارآفرین آمریکایی و خالق پلتفرم اوبر

شریل سندبرگ کارآفرین و مدیر اجرایی فیسبوک

شریل سندبرگ کارآفرین و مدیر اجرایی فیسبوک