لیست دسترسی سریع اسامی پیشروان کسب و کار غیرایرانی معرفی شده در این سایت؛

گوردون رمزی ، دبی فیلدز

آلیس والتون دومین زن ثروتمند جهان در سال ۲۰۲۱

آلیس والتون دومین زن ثروتمند جهان در سال ۲۰۲۱

تیم کوک مدیرعامل اپل و جانشین استیو جابز

تیم کوک مدیرعامل اپل و جانشین استیو جابز

راتان تاتا کارآفرین و مدیر گروه تاتا

راتان تاتا کارآفرین و مدیر گروه تاتا

توری برچ طراح لباس و خالق برند توری برچ

توری برچ طراح لباس و خالق برند توری برچ

استی لودر بنیان‌گذار کمپانی آرایشی استی لودر

استی لودر بنیان‌گذار کمپانی آرایشی استی لودر

جک دورسی بنیانگذار توییتر و برنامه اسکوئر

جک دورسی بنیانگذار توییتر و برنامه اسکوئر