توصیه های دن لاک

آزمون شخصیت NEO (فرم بلند)

آزمون شخصیت نئو (فرم بلند)

شما به یک یا چند سوال پاسخ نداده‌اید!

باشه

آزمون شخصیت نئو (فرم بلند ۲۴۰ سوالی)

شخصیت یک سری از ویژگی های آدمی است که در طول زمان پایدار می ماند. وقتی می گوییم فلانی شخصیت مهربانی دارد منظورمان این است که او در بیشتر زمان ها و تقریبا همیشه مهربان است.

پرسشنامه NEOPI-R یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال ۱۹۸۵ تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد.

این آزمون، فرم بلند ۲۴۰ سوالی می باشد که ۵ عامل شخصیت را می سنجد.

پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از : روان نژندی ، برونگرایی ، انعطاف پذیری ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن.

یادتان باشد که معمولا هر چه نمره شما و همسرتان به هم شبیه تر باشد، شما بهتر با هم کنار می آیید. البته مسلما همیشه هم این طور نیست!

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود ۴۵ دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

پیشنهاد می‌شود اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

نام و نام خانوادگی ضروریست نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.ضروریست نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد کنید.
جنسیت ضروریست جنسیت خود را تعیین کنید.
آدرس ایمیل ضروریست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.ضروریست آدرس ایمیل خود را به درستی وارد کنید.
نتیجه آزمون شخصیت نئو (فرم بلند) شما به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
سن ضروریست سن خود را وارد کنید.سن باید بین اعداد 13 تا 99 باشد.
1- من آدم نگرانی نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

2- من بیشتر افرادي را که می‌شناسم دوست دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

3- من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

4- من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بد‌گمان هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

5- من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم، مشهورم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

6- من از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

7- من معمولا از جمعیت‌هاي بزرگ و شلوغ دوري و پرهیز می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

8- مسائل و مطالب مربوط به هنر و زیباشناسی براي من اهمیت چندانی ندارند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

9- من آدم حیله‌گر و مکاري نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

10- من ترجیح می‌دهم با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه براي هر کاري طرح و نقشه قبلی داشته باشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

11- من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

12- من آدمی مسلط، قوي و قاطع هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

13- بدون هیجانات قوي، زندگی براي من چیز جالبی نخواهد بود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

14- بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خود‌محور می‌دانند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

15- من سعی می‌کنم تا وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

16- من در معامله با مردم همیشه از این می‌ترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

17- من در موقع کار یا تفریح عجله و شتاب به خرج نمی‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

18- من در کارهاي خود از روش نسبتا ثابت و جا‌افتاده‌اي پیروي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

19- من ترجیح می‌دهم با دیگران همکاري کنم تا این که با آنان به رقابت بپردازم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

20- من آدم راحت‌‌‌طلب و تنبلی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

21- من به ندرت در کارها زیاده روي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

22- من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

23- من اغلب از بازي کردن با نظریه‌ها و افکار انتزاعی لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

24- من از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیت‌هاي خودم بدم نمی‌آید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

25- من به خوبی می‌توانم وقت و فعالیت خودم را طوري تنظیم کنم که کارهاي محوله به موقع تمام شود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

26- من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می‌کنم و میل دارم شخص دیگري مسائلم را حل کند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

27- من هرگز آنقدر احساس خوشحالی نکرده‌ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

28- من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی بحث‌انگیز و متناقض گوش دهند، فقط باعث سردرگمی و انحراف فکري بیشتر آنان خواهد شد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

29- رهبران سیاسی باید درباره جنبه‌هاي انسانی برنامه‌هاي خود آگاهی بیشتري داشته باشند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

30- در طی سال‌ها، من بعضی کارهاي کاملا بی‌ربط انجام داده‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

31- من به آسانی دچار ترس می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

32- من از صحبت کردن با دیگران چندان لذت نمی‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

33- من سعی می‌کنم همه افکارم را در راستاي واقعیت‌ها هدایت کنم و از پناه بردن به عالم رویا و تخیل خود‌داري می‌نمایم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

34- من معتقدم اکثر مردم اساسا داراي قصد و نیت خوب و دوستانه‌اي هستند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

35- من مسئولیت‌هاي اجتماعی از قبیل راي دادن را خیلی جدي نمی‌گیرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

36- خلق و روحیه من بیشتر وقت‌ها ثابت است و زیاد بالا و پایین نمی‌رود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

37- من دوست دارم همیشه افراد زیادي دوروبرم باشند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

38- من بعضی مواقع در موسیقی‌اي که گوش می‌دهم غرق می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

39- اگر نیاز باشد حاضرم از افراد دیگر براي رسیدن به مقاصد خود سوء‌استفاده کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

40- من اشیاء متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه می‌دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

41- من بعضی وقتها کاملا احساس بی‌ارزشی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

42- من گاهی نمی‌توانم آن طور که باید از خود قاطعیت نشان دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

43- من به ندرت دچار احساسات و عواطف قوي می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

44- من سعی می‌کنم با همه افرادي که ملاقات می‌کنم، رفتاري مودب و با نزاکت داشته باشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

45- گاهی من آن طور که باید صادق و قابل اعتماد نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

46- من وقتی با افراد دیگري هستم به ندرت احساس خجالت می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

47- من وقتی کاري را انجام می‌دهم، آن را با علاقه با تمام علاقه و سرعت انجام می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

48- من فکر می‌کنم یادگرفتن و تمرین سرگرمی‌ها و کارهاي ذوقی جدید جالب است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

49- در مواردي که لازم باشد، من می‌توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها کنایه بزنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

50- من داراي اهداف و روشن و مشخصی هستم و براي دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

51- مقاومت در برابر خواست‌ها و هوس‌هاي آنی براي من آسان نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

52- من از گذراندن تعطیلات خود در جاهاي شلوغ و پر هیجان لذت نمی‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

53- من بحث و استدلال درباره مطالب فلسفی را کاري بی‌فایده و کسل کننده می‌دانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

54- من ترجیح می‌دهم که در مورد خودم و موقعیت‌هایم حرفی نزنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

55- من قبل از شروع به هر کاري مقدار زیادي وقت تلف می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

56- احساس می‌کنم قادر هستم با بسیاري از مشکلات خود کنار بیایم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

57- من بعضی وقت‌ها حالات شادي یا نشاط بسیار شدیدي را تجربه (احساس) کرده‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

58- من معتقدم که قوانین و سیاست‌هاي اجتماعی باید تغییر کنند تا نیازهاي یک دنیاي در حال تغییر و تحول را به خوبی منعکس سازند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

59- من از لحاظ نگرش‌هاي اجتماعی آدمی سخت‌گیر و بی‌گذشت هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

60- من قبل از این که تصمیمی بگیرم، در مورد جوانب مختلف مساله به دقت فکر می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

61- من به ندرت احساس ترس و اضطراب می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

62- من به آدمی خون‌گرم و خوش‌رو معرف هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

63- من زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

64- من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود، از آدم سوء‌استفاده خواهند کرد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

65- من خود را درباره حوادث جاري مطلع نگه می‌دارم و معمولا تصمیمات عاقلانه اتخاذ می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

66- من به آدم‌ جوشی و عصبی معرف هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

67- من معمولا ترجیح می‌دهم کارها را به تنهایی انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

68- تماشاي صحنه‌هاي (رقص) باله یا رقص‌هاي جدید مرا خسته و کسل می‌کند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

69- من حتی اگر بخواهم نمی‌توانم کسی را گول بزنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

70- من آدم بسیار منظم و با برنامه‌اي نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

71- من به ندرت افسرده و غمگین می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

72- من غالبا در گروه‌هایی که عضو بوده‌ام سمت رهبري را بر عهده داشته‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

73- احساس و عاطفه‌اي که اشیاي مختلف در من ایجاد می‌کنند برایم مهم است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

74- بعضی افراد فکر می‌کنند من آدم فاقد احساسات و حساب‌گري هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

75- من بدهی‌هاي خود را به موقع و به طور کامل می‌پردازم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

76- بعضی وقت‌ها طوري احساس خجالت کرده‌ام که دلم می‌خواسته خودم را از دیگران مخفی کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

77- ممکن است کار من کند باشد ولی با ثبات و یکنواخت است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

78- وقتی که روش صحیح انجام دادن کار را یافتم، به همان روش می‌چسبم و ادامه می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

79- در نشان دادن خشم و عصبانیت درنگ و تامل می‌کنم، حتی اگر احساس کنم حق با من است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

80- هرگاه برنامه‌اي براي اصلاح پاره‌اي از رفتارهاي خود شروع کنم معمولا بعد از چند روز آن را کنار می‌گذارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

81- مقاومت در برابر وسوسه‌ها و خواهش‌هاي نفسانی براي من مشکل نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

82- من بعضی وقت‌ها کارهایی را انجام داده‌ام که هدف آنها فقط هیجان و لذت بردن بوده است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

83- من از حل مساله‌هاي مشکل یا معما لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

84- من از بیشتر مردم بهتر هستم و این را می‌دانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

85- آدم سازنده و مولدي هستم و همیشه مسئولیت‌هاي خود را به انجام می‌رسانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

86- بعضی مواقع وقتی که تحت فشار روانی زیاد هستم، احساس می‌کنم که دارم از هم می‌پاشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

87- من آدم خوشحال و امیدواري نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

88- من معتقدم که براي اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنیم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

89- هرچه در مورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم باز هم کم است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

90- گهگاه من اول عمل می‌کنم و بعد می‌اندیشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

91- من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

92- بیشتر مردم مرا فردي کم و بیش سرد و غیر اجتماعی می‌دانند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

93- من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

94- فکر می کنم بیشتر مردمی که با آنها در تماس هستم، افرادي درست‌کار و قابل اطمینان هستند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

95- من غالبا بدون آمادگی کافی در موقعیت‌هاي مختلف حاضر می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

96- بیشتر مردم مرا آدمی زود‌رنج و بداخلاق نمی‌دانند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

97- اگر براي مدت طولانی تنها باشم، واقعا احساس می‌کنم به افراد دیگر نیازمند هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

98- نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می‌بینم براي من بسیار جالب و شوق‌انگیز است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

99- کاملا صادق و درست‌کار بودن براي تجارت و کاسبی خوب نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

100- دوست دارم هر چیزي را در جاي مخصوص آن نگه‌دارم تا جاي آن را به خوبی بدانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

101- من گاهی دچار احساس پشیمانی و گناه‌کاري شدید شده‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

102- در جلسات جمعی من می‌گذارم دیگران بیشتر حرف‌ها را بزنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

103- به ندرت به احساس آنی خودم توجه می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

104- من غالبا سعی می‌کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

105- من گاهی در بازي شطرنج یا ورزش تقلب می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

106- اگر مردم مرا دست بیاندازند و مسخره کنند من زیاد احساس ناراحتی و خجالت نمی‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

107- من اغلب احساس می‌کنم که سرشار از نیرو و توان هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

108- من اغلب غذاهاي جدید و نا‌آشنا را امتحان می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

109- من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم آن را از آنها مخفی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

110- من براي دست‌یابی به اهداف خود سخت تلاش می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

111- وقتی به غذاي مورد علاقه‌ام دسترسی پیدا کنم غالبا بیش از حد معمول می‌خورم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

112- من معمولا از تماشاي فیلم‌هاي منزجر‌کننده یا وحشتناك خودداري می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

113- بعضی مواقع که مردم در مورد مسائل خیلی انتزاعی و نظري صحبت می‌کنند من علاقه‌ام را از دست می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

114- من سعی می‌کنم آدم افتاده و فروتنی باشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

115- من به زحمت می‌توانم خود را وادار به کاري کنم که باید انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

116- من در مواقع اضطراري می‌توانم خونسردي خودم را حفظ کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

117- من گاهی بیش از اندازه احساس خوشبختی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

118- من معتقدم که عقاید متفاوت افراد جوامع دیگر در مورد حق و ناحق از نظر خود آنها معتبر است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

119- من در مورد آدم‌هایی که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند هیچ‌گونه احساس همدردي نمی‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

120- من همیشه قبل از اینکه دست به عملی بزنم پیامدهاي آن را مورد توجه قرار می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

121- من به ندرت درباره آینده احساس ترس و نگرانی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

122- من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

123- من از تمرکز حواس روي یک موضوع خیالی یا رویا در بیداري و بررسی امکانات مختلف ناشی از آن لذت می‌برم و به این رویاها اجازه می‌دهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

124- هرگاه شخصی در مورد من کار خوبی انجام می‌دهد نسبت به او احساس بدگمانی و سوء‌ظن می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

125- من به خاطر درستی قضاوتم به خود می‌بالم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

126- من اغلب نسبت به افرادي که با آنها سر و کار دارم احساس تنفر و بیزاري می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

127- من کارهایی را ترجیح می‌دهم که بتوانم به تنهایی و بدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

128- شعر تاثیر چندانی روي من ندارد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

129- از این که به عنوان آدم ریاکاري شناخته شوم متنفرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

130- به نظر نمی‌رسد که هرگز بتوانم کارهاي خود را نظم و ترتیب بدهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

131- هرگاه اشتباهی رخ دهد یا عیب و ایرادي پیش بیاید من خودم را سرزنش می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

132- افراد دیگر اغلب در تصمیم‌گیري خود از من کسب تکلیف (یا به عنوان الگو) استفاده می‌کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

133- هیجانات و احساسات گوناگونی به من دست می‌دهد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

134- من به سخاوت و دست و دلبازي مشهور نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

135- همیشه وقتی قول انجام دادن کاري را می‌دهم مردم می‌توانند به انجام گرفتن آن کار اطمینان کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

136- من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

137- من به اندازه دیگران چابک و سرزنده نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

138- ترجیح می‌دهم وقتم را در محیط‌هاي مانوس و آشنا بگذرانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

139- وقتی شخصی به من توهین کند من فقط سعی می‌کنم او را ببخشم و فراموش کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

140- من احساس نمی‌کنم که مجبورم با دیگران رقابت نموده و از آنان بهتر باشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

141- من به ندرت در مقابل خواست‌هاي آنی خود تسلیم می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

142- من ترجیح می‌دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

143- من از سر و کله زدن با مسائل و معماهایی که ذهن آدم را به کوشش و چالش وادار می‌کند لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

144- من در مورد خودم نظر بسیار مثبتی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

145- وقتی کاري را شروع می‌کنم معمولا نه همیشه آن را به اتمام می‌رسانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

146- غالبا تصمیم گرفتن و اتخاذ یک روش قطعی براي من مشکل است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

147- من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده‌اي نمی‌دانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

148- من معتقدم که وفاداري به آرمان‌ها و اصول مورد قبول خودم، بیش از آزادمنشی و بی‌تعصب بودن اهمیت دارد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

149- نیازهاي انسانی افراد همیشه باید بر ملاحظات اقتصادي دولت اولویت داده شود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

150- من غالبا کارها را بدون تامل قبلی و به خاطر یک انگیزه آنی انجام می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

151- من اغلب نگران این هستم که مبادا کارها طبق نقشه و به درستی پیش نروند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

152- لبخند زدن به افراد غریبه و برقراري ارتباط با آنها براي من آسان است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

153- هر وقت احساس کنم ذهنم در جهت خیال‌پردازي می‌رود معمولا خودم را به کاري مشغول می‌کنم و به جاي خیال‌پردازي، حواسم را روي آن کار متمرکز می‌سازم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

154- واکنش اولیه من به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

155- من ظاهرا در هیچ‌کاري موفق نمی‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

156- من خیلی به ندرت واقعا عصبانی می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

157- ترجیح می‌دهم تعطیلات خود را در یک ساحل عمومی شلوغ بگذرانم تا در یک کلبه جنگلی دور افتاده .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

158- انواع خاصی از موسیقی بیش از اندازه براي من شورانگیز هستند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

159- بعضی وقت‌ها مردم را با چرب‌زبانی و تقلب به انجام دادن کارهاي مورد نظر خودم وادار می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

160- من معمولا آدمی کم‌رو و زیاد سخت‌گیر و پرتوقع هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

161- من نسبت به خودم نظري منفی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

162- ترجیح می‌دهم دنبال کارهاي خودم را بگیرم تا این که رهبر گروه بشوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

163- به ندرت متوجه خلق و عواطفی می‌شوم که محیط‌هاي مختلف به وجود می‌آورند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

164- بیشتر مردمی که می‌شناسم مرا دوست دارند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

165- من دقیقا از اصول اخلاقی پیروي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

166- من در حضور روساي خود و دیگر افراد مهم و صاحب قدرت احساس آرامش و راحتی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

167- من معمولا در حال عجله به نظر می‌رسم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

168- بعضی مواقع تنها براي این که کار تازه‌اي انجام داده باشم محل اثاثیه خانه را تغییر می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

169- اگر کسی با من شروع به دعوا و مرافعه کند من آماده‌ام جواب او را با دعوا بدهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

170- من تلاش می‌کنم تمام چیزهایی را که می‌توانم، به دست آورم ( کسب کنم) .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

171- من گاهی آنقدر غذا می‌خورم که بالا می‌آورم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

172- من عاشق ترس هیجانی هستم که معمولا سوار شدن در چرخ و فلک یا کارهاي خطرناك دیگر ایجاد می‌کند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

173- من علاقه‌اي به تامل و تفکر جدي درباره سرنوشت جهان یا انسان ندارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

174- من احساس می‌کنم که مزیتی یر افراد دیگر ندارم ( صرف نظر از موقعیت و وضع افراد) .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

175- وقتی در اجراي یک طرح یا نقشه با مشکل روبه رو می‌شوم تمایل پیدا می‌کنم طرح دیگري را شروع کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

176- در یک موقعیت بحرانی به خوبی می‌توانم خودم را کنترل و اداره کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

177- من آدم خوش‌مشرب، شاد و با روحیه‌اي هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

178- من خود را آدمی با سعه‌صدر می‌دانم که می‌تواند راه و رسم زندگی و طرز تفکر دیگران را به خوبی قبول نماید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

179- من معتقدم که همه انسان‌ها با ارزش و قابل احترام‌اند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

180- من به ندرت تصمیمی عجولانه می‌گیرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

181- در مقایسه با بیشتر مردم من از چیزهاي کمتري می‌ترسم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

182- من به دوستان خود وابستگی عاطفی زیادي دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

183- بچه که بودم هرگز از بازی‌هایی که مستلزم تقلید نقش دیگران باشد لذت نمی‌بردم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

184- من معمولا در مورد افراد دیگر خوش‌بین هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

185- من فرد بسیار شایسته و کارایی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

186- بعضی وقت‌ها نسبت به دیگران احساس خصومت و آزردگی کرده‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

187- معمولا معاشرت و گردهمایی‌هاي اجتماعی براي من ناخوشایند و کسل کننده هستند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

188- بعضی مواقع که شعري را می‌خوانم یا به یک اثر هنري نگاه می‌کنم موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا دربر می‌گیرد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

189- من بعضی وقت‌ها با اعمال زور یا تملق و خوش‌آمدگویی مردم را به انجام دادن کارهاي مورد نظرم وادار می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

190- من در مورد تمیز کردن چیزها وسواس ندارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

191- بعضی وقت‌ها زندگی به نظرم تیره و نومید کننده می‌آید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

192- در موقع صحبت کردن با دیگران من غالبا بیشتر از دیگران حرف می‌زنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

193- هم حس شدن با دیگران یعنی داشتن همان احساسی که دیگران دارند، براي من آسان است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

194- من خودم را آدم خیر و نیکوکاري می‌دانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

195- من سعی می‌کنم کارهاي خودم را با دقت انجام دهم تا الزامی براي انجام دادن مجدد آنها پیش نیاید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

196- اگر در مورد فردي حرف بدي زده یا کار غلطی انجام داده باشم به سختی می‌توانم بار دیگر به روي او نگاه کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

197- همه زندگی و کارهاي من با سرعت انجام می‌شود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

198- در موقع استفاده از تعطیلات ترجیح می‌دهم که به جاهایی بروم که قبلا آن محل‌ها را امتحان کرده و به درستی شناخته‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

199- من آدم کله‌شق و سرسختی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

200- سعی می‌کنم همه کارهاي خودم را به بهترین نحو انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

201- من بعضی مواقع کارهایی را بدون تامل انجام می‌دهم و بعدا پشیمان می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

202- من از رنگ‌هاي روشن و لباس‌هاي پر زرق و برق خوشم می‌آید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

203- من کنجکاوي فکري زیادي دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

204- من ترجیح می‌دهم از دیگران تمجید کنم تا این که خودم مورد تمجید قرار گیرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

205- آنقدر خرده‌کاري براي انجام دادن کارها وجود دارد که گاهی همه آنها را نادیده می‌گیرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

206- در شرایطی که به نظر می‌رسد همه چیز به طور غلط پیش می‌رود، من بازهم می‌توانم تصمیمات خوبی اتخاذ کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

207- من به ندرت براي توصیف تجارب خود از کلماتی چون فوق‌العاده یا جنجالی استفاده می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

208- فکر می‌کنم اگر شخصی در سن ۲۵ سالگی هنوز نداند به چه چیزهایی اعتقاد دارد باید در سلامت او شک کرد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

209- نسبت به افرادي که کمتر از من خوشبخت هستند احساس همدردي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

210- من قبل از رفتن به یک مسافرت به دقت برنامه‌ریزي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

211- بعضی مواقع افکار ترسناکی به ذهن من می‌آیند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

212- من نسبت به همه همکاران خود نوعی علاقه و مسئولیت شخصی احساس می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

213- من نمی‌توانم اجازه دهم افکارم در هر جهتی که می‌خواهند سیر کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

214- من به طبیعت و ذات انسان بسیار اعتقاد دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

215- من در کار خود فردي موثر و کارآمد هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

216- حتی آزردگی و ناراحتی‌هاي خیلی کوچک می‌توانند در من احساس ناکامی و محرومیت کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

217- من از میهمانی‌هاي بزرگ پر جمعیت لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

218- من از خواندن اشعاري که روي احساسات و تخیلات تاکید می‌کنند بیشتر لذت می‌برم تا اشعاري که داستان خاصی را بیان می‌کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

219- من از زیرکی خودم در کنترل و اداره مردم به خود می‌بالم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

220- من وقت زیادي را براي پیدا کردن اشیایی که در جایی اشتباهی گذاشته‌ام، می‌گذرانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

221- بیشتر وقت‌ها که کارها طبق نقشه پیش نمی‌روند یا اشتباه از آب در می‌آیند احساس دلسردي می‌کنم و می‌خواهم آنها را ناتمام رها کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

222- قبول مسئولیت اداره یا رهبري یک موقعیت براي من آسان نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

223- اشیاي غیرعادي از قبیل بعضی عطرها یا اسامی مکان‌هاي دور می‌توانند احساسات و عواطف شدیدي را در من ایجاد کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

224- اگر بتوانم به دیگران کمک کنم به آسانی و بدون درخواست آنها این کار را انجام می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

225- من واقعا باید مریض باشم تا یک روز بر سر کار حاضر نشوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

226- وقتی آشنایان من کار احمقانه‌اي را انجام می‌دهند، به جاي آنها من احساس خجالت می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

227- من شخص بسیار فعالی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

228- من وقتی به جایی می‌روم از همان مسیر همیشگی استفاده می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

229- من اغلب با اعضاي خانواده و همکارانم بگومگو ندارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

230- من از جمله افراد معتاد به کار هستم که نمی‌توانند هرگز بیکار بنشینند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

231- من همیشه می‌توانم احساساتم را کنترل کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

232- در حوادث ورزشی دوست دارم جزیی از جمعیت باشم و مثل بقیه رفتار کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

233- من علائق فکري وسیع و متنوعی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

234- من آدم مهم و برتري هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

235- من آدم بسیار باانضباطی هستم و می‌توانم خود را خوب کنترل کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

236- من از لحاظ عاطفی فردي کاملا باثبات و متعادل هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

237- من زود خنده‌ام می‌گیرد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

238- به عقیده من فلسفه جدید آزادي فردي فلسفه قابل قبولی نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

239- ترچیح می‌دهم دیگران مرا فردي دل‌رحم و خطا‌بخش بشناسند تا صرفا طرفدار اجراي عدالت .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

240- من قبل از پاسخ‌دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می‌کنم.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

DISC

آزمون ارزیابی DISC

آزمون ارزیابی دیسک DISC

شما به یک یا چند سوال پاسخ نداده‌اید!

باشه

آزمون ارزیابی دیسک DISC

یک گزینه نمی‌تواند همزمان هم به عنوان بهترین و هم ضعیف‌ترین توصیف انتخاب شود.

باشه

آزمون ارزیابی دیسک DISC

بعد از تکمیل آزمون DISC زیر، شما قادر خواهید بود نتایج نوع DISC خود را ببینید.

طرح اولیه مدل رفتاری DISC براساس چهار المان توسط ویلیام مارستون مطرح شده و بعدها آزمون آن توسط افراد دیگری براساس این نظریه طراحی و اجرا شده است.

در این آزمون چهار شاخص با عناوین اقتدارگرا (D)، تأثیرگذار (I)، با ثبات (S) و وظیفه‌مدار (C)مورد بررسی قرار می‌گیرد که با ترکیب آنها ۱۵ عامل از شخصیت آشکار می‌شود.

این آزمون می‌تواند به شما برای شناخت بهتر خود کمک کند تا بتوانید با شناخت مشخصه‌های رفتاری خود در جهت ارتقا آنها گام بردارید.

این آزمون برای افراد عادی کمتر شناخته شده است و بیشتر توسط مدیران جهت شناخت برای استخدام افراد به کار می‌رود.

این آزمون دارای ۲۸ سوال است که در هر سوال ۴ صفت ارائه شده است که شما می‌بایست از بین این ۴ صفت بهترین توصیف از خود و ضعیف‌ترین توصیف از خود را انتخاب نمایید. یعنی برای هر سوال ۲ پاسخ از طرف شما ضروریست.

تکمیل این آزمون کمتر از ۱۰ دقیقه زمان می‌برد و لازم است به تمامی سوالات پاسخ دهید.

پیشنهاد می‌گردد اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

نام و نام خانوادگی ضروریست نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.ضروریست نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد کنید.
جنسیت ضروریست جنسیت خود را تعیین کنید.
آدرس ایمیل ضروریست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.ضروریست آدرس ایمیل خود را به درستی وارد کنید.
سن ضروریست سن خود را وارد کنید.سن باید بین اعداد 13 تا 99 باشد.
1- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
مشتاق
i
داشتن یا نشان دادن هیجان و علاقه زیاد
پرجرات
i
چالشی برای انجام کاری خطرناک یا احمقانه
سیاست‌مدار
i
در برخورد با موضوعات یا افراد حساس از درایت استفاده می‌کنند یا به این روش معروف هستند
راضی
i
رضایتی که فرد در هنگام برآورده کردن یک خواسته، نیاز یا انتظار احساس می‌کند

2- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
محتاط
i
از پیش احتیاط نشان دادن
مصمم
i
تصمیم قاطعی گرفته که مصمم است آن را تغییر ندهد
متقاعد‌کننده
i
قادر است کسی را به این باور برساند که چیزی درست یا واقعی است
خوش‌خلق
i
منش بردبار و مهربان

3- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
دوستانه
i
نشان دادن یا ابراز علاقه، حسن نیت یا اعتماد
دقیق
i
(اطلاعات، اندازه گیری ها، آمار و غیره) در تمام جزئیات صحیح باشد، دقیق
صریح
i
صراحت در بیان نظرات خود، به خصوص اگر انتقادی یا بحث‌برانگیز باشد
آرام
i
عدم نشان دادن یا احساس عصبی بودن، عصبانیت یا سایر احساسات قوی

4- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
پرحرف
i
علاقه‌مند به صحبت کردن
کنترل‌شده
i
عدم نشان دادن احساسات؛ تحت کنترل داشتن احساسات
محافظه‌کار
i
بر اساس یا مطابق با آنچه عموماً انجام می‌شود یا باور می‌شود
قاطع
i
حل و فصل یک مسئله؛ ایجاد یک نتیجه قطعی

5- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
ماجراجو
i
مایل به ریسک کردن یا آزمایش روش‌ها، ایده‌ها یا تجربیات جدید
شهودی
i
داشتن یا نشان دادن درک دقیق و عمیق؛ درخشان
برونگرا
i
دوستانه و با اعتماد به نفس اجتماعی
معمولی
i
متوسط در مقدار، شدت، کیفیت یا درجه

6- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
ملایم
i
داشتن یا نشان دادن خلق و خو یا شخصیت ملایم، مهربان یا لطیف
متقاعدکننده
i
خوب در متقاعد کردن کسی به انجام یا باور کردن چیزی از طریق استدلال یا استفاده از وسوسه
فروتن
i
دارا بودن یا نشان دادن فروتنی یا کم گرفتن اهمیت خود
با اصالت
i
بودن یا موجود بودن از ابتدا، اولین یا زودترین

7- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
رسا
i
انتقال موثر فکر یا احساس
وظیفه‌شناس
i
درگیر بودن یا مراقبت زیاد؛ پر زحمت؛ کوشا
با اقتدار
i
داشتن کنترل، اختیار یا نفوذ اولیه؛ رهبری کردن؛ حکم کردن
پاسخ‌گو
i
واکنش سریع و مثبت

8- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
خودمطمئن
i
داشتن رفتار متین و مطمئن، مطمئن؛ شخصیت شکل گرفته
مراقب
i
توجه دقیق به جزئیات؛ مراقب
متواضع
i
داشتن یا ابراز عقیده فروتنانه نسبت به خود یا دستاوردها یا توانایی‌های خود
بی‌صبر
i
داشتن یا نشان دادن تمایل به تحریک شدن سریع

9- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
با درایت
i
داشتن یا نشان دادن حسی که در برخورد با دیگران مناسب و با ملاحظه است
سازگار
i
آماده رضایت
جذاب
i
اعمال یک جاذبه قدرتمند
مصر
i
قاطعیت در اظهار یک خواسته یا نظر؛ تسلیم‌ناپذیر

10- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
شجاع
i
داشتن یا نشان دادن شجاعت، تصمیم، یا جسارت؛ نترس
الهام‌بخش
i
تمایل به زنده کردن، ایجاد انگیزه یا تعالی
مطیع
i
آماده انطباق با اختیار یا اراده دیگران؛ متواضع یا منفعل
محجوب
i
نشان دادن فقدان شجاعت یا اعتماد به نفس؛ به راحتی می‌ترسد

11- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
خوددار
i
به شیوه‌ای سرد یا رسمی؛ خوددار، ساکت، یا ممتنع، در آشکار کردن احساسات یا عقاید کند است
مشتاق کمک‌کردن
i
آماده انجام احسان؛ موافق، محبت آمیز ، کمک‌کننده
با اراده قوی
i
داشتن اراده قدرتمند؛ مصمم
بشاش
i
داشتن روحیه شاد؛ با روحیه خوب

12- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
تحریک‌کننده
i
تشویق یا برانگیختن علاقه یا اشتیاق
مهربان
i
داشتن طبیعت یا نگرش دوستانه یا سخاوتمندانه
نکته‌بین
i
داشتن توانایی درک ؛ مشتاق در تشخیص
مستقل
i
عاری از کنترل در عمل، قضاوت و غیره؛ خود‌مختار

13- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
رقابتی
i
داشتن یا نشان دادن عزم و پیگیری پرانرژی برای اهداف خود
با ملاحظه
i
نشان دادن توجه مهربانانه به احساسات یا شرایط دیگران؛ متفکر
شادی‌آور
i
احساس، ابراز یا ایجاد لذت و شادی زیاد
منزوی
i
رزرو شده؛ غیر ارتباطی، منفرد؛ منزوی

14- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
ایرادگیر
i
داشتن حالت تحریک پذیر و ناخوشایند، به ویژه در مورد جزئیات
مطیع
i
پیروی از دستورات یا دستورالعمل‌های مقامات مسئول
محکم
i
نرم نیست، تمایلی به تغییر ندارد، سفت و سخت؛ جامد
بازیگوش
i
پر از نشاط و روحیه بالا، علاقه مند به بازی و سرگرمی. با نشاط

15- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
جذاب
i
خوشایند چشم یا ذهن به ویژه از طریق زیبایی یا جذابیت
درون‌نگر
i
مشغول به بررسی تجربیات حسی و ادراکی خود
یک‌دنده
i
امتناع از رعایت، موافقت یا تسلیم شدن؛ لجباز
قابل پیش‌بینی
i
قابل پیشگویی

16- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
منطقی
i
قادر به استدلال روشن یا معتبر
جسور
i
بی‌‌باک و جسور؛ شجاع، آماده ریسک کردن
وفادار
i
داشتن یا نشان دادن وفاداری مستمر، وفادار به کشور، دولت
جذاب
i
لذت‌بخش، دلپذیر؛ جذاب

17- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
اجتماعی
i
مایل به صحبت و شرکت در فعالیت با افراد دیگر؛ دوستانه
صبور
i
تحمل درد، سختی، تحریک یا آزار در آرامش
متکی به خود
i
آزاد از کنترل و محدودیت‌های بیرونی به عنوان مثال در عمل و در قضاوت
نرم‌گفتار
i
داشتن یک شیوه صحبت کردن که بلند یا تند نباشد

18- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
علاقمند
i
آماده، مشتاق یا آماده برای انجام کاری
مشتاق
i
داشتن یا نشان دادن علاقه شدید، میل شدید، یا انتظار با بی‌حوصله‌گی
دقیق
i
کامل با توجه به تمام جزئیات؛ سطحی یا جزئی نیست
پرانرژی
i
سرزنده و شاد در رفتار یا خلق و خوی

19- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
خشونت‌آمیز
i
شخصیت دشمنی کردن یا مشتاق جنگیدن
برون‌گرا
i
توجه به محیط اجتماعی و فیزیکی
رفتار دوستانه
i
داشتن یا نشان دادن خصوصیات شخصی مطلوب؛ دلپذیر؛ دوست داشتنی
ترسیده
i
داشتن ترس؛ می‌ترسد

20- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
مطمئن
i
اطمینان از خود و توانایی‌های خود، صحت یا محتمل دانستن موفقیت
دلسوز
i
با احساس، یا نشان دادن همدردی ، درك كردن
بی‌طرف
i
عاری از تعصب در قضاوت
قاطع
i
در مطالبه حقوق خود و یا طرح نظرات خود مطمئن و مستقیم

21- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
منضبط
i
به شدت آموزش دیده یا شرطی شده تا از رفتار خوب، نظم و ترتیب و غیره اطمینان حاصل کند
سخاوت‌مند
i
مایل و آزاده در دادن پول، زمان و غیره؛ بخشنده
سرزنده
i
سرشار از نشاط و روحیه؛ سرزنده
سرسخت
i
ادامه دادن قاطعانه یا سرسختانه به یک اقدام، علیرغم دشواری یا مخالفت

22- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
تکانشی
i
اعمالی بر اساس تمایلات، هوس یا تمایلات ناگهانی به جای تفکر دقیق
درون‌گرا
i
مشغول به بررسی تجربیات حسی و ادراکی خود
قوی
i
پر از نیرو یا قدرت، در بیان یا عمل
آسان‌گیر
i
از نظر رویکرد یا روشی آرام و بردبار، تمایلی به نگرانی ندارد

23- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
زودجوش
i
کسی که می تواند به راحتی و خوشایند با افراد دیگر در یک محیط اجتماعی یا رویداد گفتگو کند
خوش‌ذوق
i
تزکیه شده و مهربان، نشان دهنده درجه بالایی از ظرافت و اطمینان حاصل از تجربه اجتماعی گسترده
قدرتمند
i
با اعمال یا فعالیت نیرومند و پرانرژی
انعطاف‌پذیر
i
سختگیر نیست، با بردباری و رحمت

24- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
فریبنده
i
قادر به جذب و نگهداری علاقه. جذاب، دلپذیر برای چشم یا ذهن به ویژه از طریق زیبایی یا جذابیت
خرسند
i
راضی بودن یا نشان دادن رضایت از آنگونه که هرچیزی هست
پرتوقع
i
نیاز بیش از حد معمول به داشتن توقع یا صرف کردن تفکر، به خصوص در مواردی که صبر و تلاش و مهارت زیاد نیاز دارد
سازگار
i
به ویژه تا حد زیادی تمایل به توافق با دیگران یا اطاعت از قوانین؛ رضایت‌بخش

25- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
جدلی
i
بیان دیدگاه‌های متفاوت یا مخالف
سازمان‌یافته
i
استفاده از نظم و برنامه‌ریزی، روشمند
همکاری‌کننده
i
مایل به همکاری؛ کمک‌کننده، عمل در ارتباط با دیگران؛ در حال همکاری
خوش‌قلب
i
شاد بودن یا ترویج آن؛ داشتن یا نشان دادن روحیه خوب

26- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
شوخ‌طبع
i
پر از شادی یا نشان دادن با روحیه بالا
دقیق
i
با دقت و صحت یا جزئیات در بیان؛ دقیق در رعایت قوانین، استانداردها و غیره
رک
i
بدون تأخیر یا طفره رفتن؛ سرراست، صادق؛ صریح؛ صادقانه
خونسرد
i
به راحتی تحریک نمی‌شود، دارای روحیه ای راحت و شاد، خونسرد

27- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
بی‌قرار
i
بی‌وقفه فعال یا متحرک، نگران؛ مشتاق؛ ناآرام
با محبت
i
مشخصه یا برازنده یک دوست
جذاب
i
قادر به جلب علاقه یا جلب توجه مطلوب
با احتیاط
i
توجه به خطر، خطا یا آسیب احتمالی؛ محتاط

28- در سطر اول گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین توصیف در مورد شماست و در سطر دوم از بین همان موارد گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین توصیف از شماست.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.
من ...
بهترین توصیف
ضعیف‌ترین توصیف
آبرومند
i
کسی که مورد تایید مردم باشد و از نظر اخلاقی درست باشد
پیشگام
i
کسی که زمینه‌های جدیدی از فکر، تحقیق یا توسعه را باز می‌کند
خوش‌بین
i
کسی که معمولاً انتظار یک نتیجه مطلوب را دارد
مفید
i
ارائه کمک یا ارائه یک عملکرد مفید

سبک های دلبستگی

آزمون دلبستگی بزرگسالان

آزمون دلبستگی بزرگسالان

شما به یک یا چند سوال پاسخ نداده‌اید!

باشه

آزمون دلبستگی بزرگسالان

یکی از مهمترین مسائل در زندگی ما این است که بتوانیم روابط مثبت و طولانی با دیگران برقرار کنیم.

اما بسیاری اوقات در واکنش به مسائل پیش آمده در رابطه ناراحتی‌هایی پیش می‌آید که رابطه را ممکن است کمی متزلزل کند.

جان بالبی به این موضوع پرداخت که بسیاری از مسائلی که در رابطه در بزرگسالی اتفاق می‌افتند به رابطه‌ی ما در کودکی ارتباط دارند.

دلبستگی در نظریه دلبستگی به معنی نوعی پیوستگی یا گره احساسی میان فرد و موضوع دلبستگی که معمولا مراقب اولیه است، می‌باشد.

در بزرگسالان ممکن است این پیوستگی‌ها متقابل باشد اما در رابطه کودک و مراقب اولیه، این پیوستگی‌ها براساس مهم‌ترین نیازهای کودک یعنی امنیت، اطمینان خاطر و حفاظت از او است.

اين پرسش‌نامه نوع رابطه و دلبستگي‌هاي شما را به ديگران (افراد نزديک مثل مادر، پدر، همسر و دوستان) توصيف مي‌کند.

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

پیشنهاد می‌شود اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

نام و نام خانوادگی ضروریست نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.ضروریست نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد کنید.
جنسیت ضروریست جنسیت خود را تعیین کنید.
آدرس ایمیل ضروریست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.ضروریست آدرس ایمیل خود را به درستی وارد کنید.
سن ضروریست سن خود را وارد کنید.سن باید بین اعداد 13 تا 99 باشد.
1- نزديک شدن به ديگران و برقراري روابط صميمي با آنها برايم آسان است.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

2- نزديک شدن به ديگران تا حدودي برايم مشکل و ناراحت کننده است.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

3- وقتي با کسي دوست مي‌شوم، مي‌خواهم خودم را کاملا به او بسپارم و با او يکي شوم.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

4- تصور مي‌کنم به هنگام نياز، ديگران به من کمک خواهند کرد.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

5- تصور مي‌کنم به هنگام نياز، کسي به من کمک نخواهد کرد.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

6- نمي‌توانم با اطمينان روي کمک ديگران حساب کنم.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

7- اتکاي به ديگران برايم آسان است.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

8- اتکاي به ديگران برايم دشوار است.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

9- غالباً نگرانم که نکند ديگران واقعاً مرا دوست نداشته باشند.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

10- اگر ديگران مرا ترک کنند و تنها بمانم ناراحت نمي‌شوم.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

11- دوست ندارم ديگران زياد به من نزديک و با من صميمي شوند.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

12- دوست دارم ديگران خيلي به من نزديک شوند اما آنها اجتناب مي‌کنند.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

13- اعتماد به ديگران برايم آسان است.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

14- اعتماد به ديگران برايم دشوار است.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

15- غالباً نگرانم که نکند ديگران به همان اندازه که من برايشان ارزش قائل هستم برايم ارزش قائل نباشند.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

آزمون استعدادیابی هالند

آزمون استعدادیابی شغلی هالند

شما به یک یا چند سوال پاسخ نداده‌اید!

باشه

آزمون استعدادیابی شغلی و تحصیلی هالند

از دغدغه‌های اساسی هر قردی انتخاب یک شغل در زندگی برای امرار معاش می‌باشد. و بدیهی است که برای انتخاب و انجام یک شغل نیاز به آموزش و تحصیل در آن زمینه دارد.

پیش‌نیاز آموزش و انتخاب شغل، شناخت علایق، استعدادها و توانایی‌های خود است تا فرد در زمینه‌ای تحصیل و کسب مهارت کند که علاقه و استعداد دارد تا بتواند در زندگی شغلی خود موفق باشد.

آزمون استعدادیابی شغلی و تحصیلی هالند می‌تواند به افراد کمک کند که در زمینه شغل مورد علاقه خود فعالیت کنند و به سازمان‌ها کمک کند که فرد مورد نظر برای شغل خاص را شناسایی کنند.

این آزمون، دارای ۲۲۸ انتخاب در مورد مهارت ، توانایی ، علاقه و شغل می‌باشد.

شش صفحه اول در خصوص فعالیت‌هایی که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید می‌باشد. شش صفحه دوم در خصوص فعالیت‌هایی که تاکنون تجربه کرده‌اید و قادر به انجام آنها می‌باشید است.

شش صفحه سوم به بررسی احساسات و نگرش‌های شما در خصوص مشاغل مختلف می‌پردازد. دو صفحه نهایی که گزینه‌هایی برای امتیازدهی می‌باشند در خصوص مهارت‌ها و توانایی‌های شما در مقایسه با همسالانتان درجه‌بندی ارائه می‌کند.

کد هالند RIASEC بیانگر ۶ تیپ شخصیت «واقع‌گرا، محقق، هنرمند، اجتماعی، متهور، قراردادی» می‌باشد که کد برای هر فرد از کنار هم قرار گرفتن در نهایت ۳ حرف مثل (RSE) به معنای شخصیت شغلی فردی (واقع‌بین، اجتماعی، متهوز ) خواهد بود.

انجام آزمون به حدود 20 دقیقه زمان نیاز دارد. اکنون آزمون را در آرامش آغاز کنید.

نام و نام خانوادگی ضروریست نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.ضروریست نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد کنید.
جنسیت ضروریست جنسیت خود را تعیین کنید.
آدرس ایمیل ضروریست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.ضروریست آدرس ایمیل خود را به درستی وارد کنید.
سن ضروریست سن خود را وارد کنید.سن باید بین اعداد 13 تا 99 باشد.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که مایل و علاقمند به انجام آنها هستید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که تاکنون تجربه کرده‌اید و می‌توانید آن را انجام دهید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که تاکنون تجربه کرده‌اید و می‌توانید آن را انجام دهید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که تاکنون تجربه کرده‌اید و می‌توانید آن را انجام دهید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که تاکنون تجربه کرده‌اید و می‌توانید آن را انجام دهید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که تاکنون تجربه کرده‌اید و می‌توانید آن را انجام دهید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که تاکنون تجربه کرده‌اید و می‌توانید آن را انجام دهید، انتخاب کنید.
هرکدام از فعالیت‌های زیر را که به آن علاقه دارید یا انجام دادن آن برایتان خوشایند است، انتخاب کنید.هرکدام از فعالیت‌های زیر را که به آن علاقه دارید یا انجام دادن آن برایتان خوشایند است، انتخاب کنید.هرکدام از فعالیت‌های زیر را که به آن علاقه دارید یا انجام دادن آن برایتان خوشایند است، انتخاب کنید.هرکدام از فعالیت‌های زیر را که به آن علاقه دارید یا انجام دادن آن برایتان خوشایند است، انتخاب کنید.هرکدام از فعالیت‌های زیر را که به آن علاقه دارید یا انجام دادن آن برایتان خوشایند است، انتخاب کنید.هرکدام از فعالیت‌های زیر را که به آن علاقه دارید یا انجام دادن آن برایتان خوشایند است، انتخاب کنید.به توانایی‌های خود در مقایسه با همسالان خود چه درجه‌ای می‌دهید؟ به كمترين توانايي نمره 1 و به بيشترين توانايي نمره 7 بدهيد و تا حد امكان از درجه‌بندي يكسان خود در توانايي‌های مختلف بپرهيزيد.

217- توانایی مكانیكی لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

218- توانایی تدریس لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

219- توانایی علمی لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

220- توانایی فروشندگی لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

221- توانایی هنری لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

222- توانایی اداری-مالی لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

به مهارت‌های خود در مقایسه با همسالان خود چه درجه‌ای می‌دهید؟ به كمترين توانايي نمره 1 و به بيشترين توانايي نمره 7 بدهيد و تا حد امكان از درجه‌بندي يكسان خود در مهارت‌های مختلف بپرهيزيد.

223- مهارت‌های دستی ( استفاده از ابزار ) لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

224- مهارت‌های دوستی و تعاون لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

225- مهارت‌های ریاضی یا علوم اجتماعی لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

226- مهارت‌های مدیریت لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

227- مهارت‌های نقاشی یا خط یا موسیقی لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

228- مهارت‌های مالی و اداری لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

زن-مزد

آزمون ذهن مردانه – ذهن زنانه

شما باید عضو این سایت باشید یا اگر عضو هستید وارد شوید.

آزمون شخصیت NEO

آزمون شخصیت نئو

شما به چند سوال پاسخ نداده اید!

باشه

آزمون شخصیت نئو (فرم کوتاه 60 سوالی)

شخصیت یک سری از ویژگی های آدمی است که در طول زمان پایدار می ماند. وقتی می گوییم فلانی شخصیت مهربانی دارد منظورمان این است که او در بیشتر زمان ها و تقریبا همیشه مهربان است.

پرسشنامه NEOPI-R یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال ۱۹۸۵ تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد.

این آزمون، فرم کوتاه 60 سوالی می باشد که 5 عامل شخصیت را می سنجد.

پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از : روان نژندی ، برونگرایی ، انعطاف پذیری ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن.

یادتان باشد که معمولا هر چه نمره شما و همسرتان به هم شبیه تر باشد، شما بهتر با هم کنار می آیید. البته مسلما همیشه هم این طور نیست!

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود 15 دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

پیشنهاد می‌شود اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

اکنون آزمون را در آرامش آغاز کنید.

 

نام و نام خانوادگی ضروریست نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.ضروریست نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد کنید.
جنسیت ضروریست جنسیت خود را تعیین کنید.
آدرس ایمیل ضروریست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.ضروریست آدرس ایمیل خود را به درستی وارد کنید.
سن ضروریست سن خود را وارد کنید.سن باید بین اعداد 13 تا 99 باشد.
1- من آدم نگرانی هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

2- من دوست دارم همیشه آدم‌های زیادی دور و برم باشند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

3- من دوست ندارم وقتم را با خیال‌بافی هدر بدهم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

4- من سعی می‌کنم با دیگران خوش‌رفتار و مودب باشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

5- من لوازم خودم را مرتب و پاکیزه نگه می‌دارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

6- من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

7- من لبخند‌زدن به دیگران و بیرون رفتن با آنها را کار آسانی می‌دانم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

8- من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می‌چسبم و ادامه می‌دهم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

9- من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

10- من به خوبی می‌توانم طوری برنامه‌ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

11- وقتی من زیرِ بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می‌کنم دارم از هم می‌پاشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

12- من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی‌دانم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

13- نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

14- بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می‌دانند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

15- من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

16- من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

17- من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می‌برم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

18- من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث برانگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می‌شوند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

19- من بیشتر ترجیح می‌دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن‌ها رقابت کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

20- من سعی می‌کنم وظایفی که بر عهده‌ام هست را با وجدان کار انجام دهم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

21- حس می‌کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

22- من ترجیح می‌دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

23- خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

24- معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیب‌جو هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

25- من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

26- من بعضی وقت‌ها کاملا احساس بی‌ارزشی می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

27- من معمولا ترجیح می‌دهم کارها را به تنهایی انجام دهم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

28- من معمولا غذاهای جدید و ناآشنا را امتحان می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

29- من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن‌ها اجازه داده شود می‌خواهند از آدم امتیاز به دست آورند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

30- من قبل از شروعِ هر کاری وقت زیادی را تلف می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

31- من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می‌دانم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

32- من اغلب احساس می‌کنم که پر از نیرو و انرژی هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

33- من به ندرت متوجه می‌شوم که احساساتم در محیط‌های مختلف فرق می‌کند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

34- بیشتر مردمانی را که می‌شناسم مرا دوست دارند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

35- من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

36- اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می‌شوم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

37- من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

38- من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

39- بعضی از افراد فکر می‌کنند من آدم سرد و حساب‌گری هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

40- وقتی به انجام کاری متعهد می‌شوم مردم می‌توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

41- اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی‌رود یا اشتباه از آب در می‌آید احساس دلسردی می‌کنم و می‌خواهم آن را نیمه‌تمام رها کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

42- من آدم خوش بینی نیستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

43- گاهی وقتی که شعری می‌خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

44- من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی‌انعطافی هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

45- گاهی آن‌قدری که خودم می‌خواهم، قابل اعتماد نیستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

46- من به ندرت افسرده یا غمگین می‌شوم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

47- همه زندگی و کارهای من با سرعت طی می‌شوند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

48- من علاقه‌ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

49- اغلب سعی می‌کنم با فکر و با ملاحظه باشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

50- من آدمِ سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می‌رساند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

51- من اغلب احساس درماندگی می‌کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

52- من شخص بسیار فعالی هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

53- من خیلی کنجکاوم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

54- من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

55- به نظر نمی‌رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

56- بعضی وقت‌ها من طوری احساس خجالت می‌کنم که دلم می‌خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

57- من ترجیح می‌دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

58- من اغلب از بازی کردن با نظریه‌ها و افکار انتزاعی لذت می‌برم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

59- اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

60- من سعی می‌کنم کارهایم در حد عالی باشد.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

schema test

آزمون طرحواره های ناسازگار

آزمون طرحواره‌های ناسازگار یانگ

شما به یک یا چند سوال پاسخ نداده‌اید!

باشه

آزمون طرحواره‌های ناسازگار یانگ (فرم کوتاه)

طرحواره‌درمانی، یک شیوه‌ی درمانی است که توسط جفری یانگ برای درمان اختلالات شخصیتی و نیز دیگر اختلالات مزمن ذهنی توسعه پیدا کرده است.

چهار مفهوم اساسی در تکنیک‌های طرحواره‌درمانی شامل "طرحواره‌ی ناسازگار اولیه"، "سبک مقابله‌کننده"، "احتیاجات هیجانی و احساسی" و "حالات خلقی متفاوت" می‌باشد.

اکنون از طرحواره‌درمانی در زوج‌درمانی نیز استفاده می‌شود، به عنوان نوعی مشاوره در رابطه، به هر یک از شرکا کمک می‌کند تا تله ذهنی خود را بشناسند و ببیند چگونه باعث درگیری و بهم خوردن رابطه می‌شود.

این آزمون، دارای ۹۰ سوال است و 18 طرحواره‌ی ناسازگار را در 5 حوزه بررسی می‌کند.

لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می‌دهد.

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس 6 درجه ای (کاملاً درست، تقریبا درست، اندکی درست، بیشتر درست است تا غلط، تقریبا غلط و کاملاً غلط) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود ۲۰ دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

پیشنهاد می‌شود اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

نام و نام خانوادگی ضروریست نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.ضروریست نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد کنید.
جنسیت ضروریست جنسیت خود را تعیین کنید.
آدرس ایمیل ضروریست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.ضروریست آدرس ایمیل خود را به درستی وارد کنید.
سن ضروریست سن خود را وارد کنید.سن باید بین اعداد 13 تا 99 باشد.
1- در بیشتر اوقات کسی را نداشته‌ام که از من حمایت کند، حرف‌هایش را با من بزند و عمیقاً نگران اتفاقاتی باشد که برایم می‌افتند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

2- من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته‌ام چون می‌ترسم مبادا مرا ترک کنند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

3- احساس می‌کنم مردم از من سودجویی می‌کنند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

4- فکر می‌کنم وصله ناجور جمع هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

5- مردان یا زنانی که دوستشان دارم، وقتی نقطه ضعف مرا ببینند، دیگر دوستم ندارند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

6- تقریباً هیچ کاری را نمی‌توانم به خوبیِ دیگران انجام دهم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

7- احساس می‌کنم نمی‌توانم به تنهایی از پس کارهای زندگی روزمره‌ام بربیایم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

8- نمی‌توانم از شر این احساس رها شوم که اتفاق بدی می‌خواهد بیفتد. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

9- قادر نیستم از والدینم جدا شوم؛ کاری که هم سن وسال‌هایم انجام می‌دهند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

10- فکر می‌کنم اگر کاری را بکنم که دلم می‌خواهد، برای خودم دردسر درست می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

11- کار مراقبت از نزدیکانم روی دوش من است. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

12- از اینکه احساسات مثبتم مثل توجه و محبت را به دیگران نشان بدهم، خیلی خجالت می‌کشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

13- باید در هر کاری که انجام می‌دهم بهترین باشم؛ نمی‌توانم توقعم را کم کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

14- وفتی از کسی چیزی می‌خواهم، خیلی برایم سخت است«نه» بشنوم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

15- نمی‌توانم خودم را مقید کنم که کارهای تکراری و کسل‌کننده را انجام دهم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

16- ثروتمند بودن و ارتباط با افراد مهم به من احساس ارزشمندی می‌دهد. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

17- حتی مواقعی که کارها به خوبی جریان می‌یابند، من احساس می‌کنم که آنها موقتی بوده و به زودی پایان می‌پذیرد. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

18- چنانچه اشتباهی مرتکب شوم، سزاوار مجازات هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

19- به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

20- آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

21- احساس می‌کنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون فکر می‌کنم درغیر این صورت به من آسیب می‌زنند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

22- اساسا با بقیه خیلی فرق دارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

23- اگر کسی واقعاً مرا بشناسد، مایل نیست با من ارتباط نزدیکی برقرار کند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

24- وقتی به موفقیت‌هایم نگاه می‌کنم، از درون احساس بی‌کفایتی می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

25- فکر می‌کنم برای انجام کارهای روزمره‌ام به دیگران وابسته هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

26- احساس می‌کنم هر لحظه ممکن است یک فاجعۀ طبیعی، جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتفاق بیفتد. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

27- من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در مشکلات زندگی یکدیگر درگیر کنیم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

28- احساس می‌کنم چاره‌ای ندارم جز اینکه به خواسته‌های دیگران تن بدهم، چون در غیر این صورت مرا ترک می‌کنند یا در صدد تلافی برمی‌آیند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

29- آدم خوبی هستم، چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم، به فکر دیگرانم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

30- برایم شرم‌آور است که احساساتم را به دیگران ابراز کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

31- سعی می کنم کارم را به بهترین نحو انجام دهم، اینکه کاری «تا حدودی خوب باشد» راضی‌ام نمی‌کند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

32- آدم خاصی هستم و نمی‌توانم محدودیت‌هایی را که بر سر راهم وجود دارد بپذیرم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

33- اگر به یکی از اهدافم نرسم زود مایوس می‌شوم و دست از کار می‌کشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

34- دستیابی به موفقیت، هنگامی برای من ارزشمند است که دیگران آن را ببینند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

35- اگر اتفاق خوبی بیفتد، از اینکه به دنبال آن احتمال دارد اتفاق بدی بیفتد، نگرانم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

36- اگر سخت تلاش نکنم باید منتظر ضرر و باخت باشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

37- در بیشتر اوقات زندگی، این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری، شخص ویژه و ممتازی به شمار می‌روم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

38- نگرانم افرادی که به آنها احساس نزدیکی می‌کنم مرا ترک کنند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

39- دیگران دیر یا زود به من خیانت می‌کنند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

40- نمی‌توانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان تنهایی هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

41- لیاقتِ عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

42- بیشتر مردم در حوزه‌های کار و موفقیت از من تواناترند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

43- نمی‌توانم عاقلانه فکر کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

44- نگرانم که از جانب دیگران مورد حمله فیزیکی قرار بگیرم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

45- برای من و والدینم بسیار سخت است که بدون داشتن احساس گناه یا خیانت، مسایل جزئی خصوصی خود را از یکدیگر پنهان نگاه داریم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

46- در روابطم به دیگران اجازه می‌دهم که بر من مسلط شوند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

47- آنفدر سرگرم انجام کارهای دیگران هستم که نمی‌توانم وقتی را برای خودم کنار بگذارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

48- برای من خیلی سخت است که راحت و خودجوش (صمیمی و بدون تکلف) رفتار کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

49- من باید به تمام مسئولیت‌هایم عمل کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

50- از اینکه مرا محدود کنند یا نگذارند کاری را که می‌خواهم، انجام دهم متنفرم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

51- برایم بسیار دشوار است که برای دستیابی به اهداف بلند‌مدت، کارهای لذّت‌بخشِ آنی را رها کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

52- در صورتی که توجه کافی از سوی دیگران دریافت نکنم، احساس کم اهمیت بودن می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

53- دقت و احتیاط زیاد فایده‌ای ندارد، چون تقریباً همیشه مشکلی به وجود می‌آید. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

54- اگر کاری را درست انجام ندهم باید از عواقب آن رنج ببرم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

55- در اغلب اوقات کسی را نداشتم که واقعاً درد دل من را گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساس‌ها و نیازهای واقعی مرا درک کند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

56- وقتی احساس می‌کنم کسی که برایم مهم است از من دوری می‌کند، مایوس می‌شوم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

57- نسبت به انگیزه‌های دیگران سوء ظن شدید دارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

58- احساس می‌کنم که از دیگران بریده‌ام و با آنها غریبه شده‌ام. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

59- احساس می‌کنم دوست‌داشتنی نیستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

60- نمی‌توانم مانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

61- اصلاً به قضاوت‌های خودم در موقعیت‌های روزمره، اعتماد ندارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

62- نگرانم همه سرمایه‌ام را از دست بدهم و خیلی فقیر و بی‌خانمان شوم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

63- اغلب احساس می‌کنم که انگار سایه سنگین والدینم بر زندگی من است و من نمی‌توانم یک زندگی جداگانه برای خودم داشته باشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

64- همیشه به دیگران اجازه داده‌ام به جای من تصمیم بگیرند، در نتیجه من واقعاً نمی‌دانم چه می‌خواهم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

65- همیشه سنگ صبور مشکلات دیگران بوده‌ام و به مشکلات آنها گوش داده‌ام. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

66- آنقدر خودم را کنترل می‌کنم که مردم فکر می‌کنند آدم بی‌احساسی هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

67- احساس می‌کنم برای پیشرفت و دستیابی به خواسته‌هایم همواره تحت فشار هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

68- احساس می‌کنم نباید از قانون‌ها و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آن هستند، اطاعت کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

69- نمی‌توانم به خودم فشار بیاورم که کارهایی را که برایم خوشایند نیستند، انجام دهم، حتی وقتی که می‌دانم نتایج خوبی در پی دارند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

70- اگر در یک جمع صحبت کنم یا در یک موقعیّت اجتماعی معرفی شوم، برایم مهم است که تأیید و تحسین شوم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

71- وقتی کاری می‌کنم، برایم مهم نیست که چقدر سخت است اما نگرانم از لحاظ مالی ورشکست شوم و همۀ دارایی‌ام را از دست بدهم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

72- فرقی ندارد که چرا اشتباه کردم، در صورت اشتباه باید بهایش را بپردازم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

73- وقتی که نمی‌دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا می‌شد که مرا نصیحت و راهنمایی کند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

74- برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که مردم مرا ترک کنند، آنها را از خودم می‌رانم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

75- معمولا به طور جدی به انگیزه‌های نهانی مردم فکر می‌کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

76- فکر می‌کنم فرد مناسبی برای جمع نیستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

77- در بسیاری از موقعیت‌ها، برای نشان دادن یا ابراز کردن خودم از طرف دیگران پذیرفتنی نیستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

78- در کار یا تحصیل، مثل بقیه باهوش نیستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

79- احساس می‌کنم قادر نیستم به تنهایی مسائلی که برایم اتفاق می‌افتد را حل کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

80- اغلب نگرانم دچار یک بیماری جدی بشوم، حتی وقتی دلایل پزشکی کمی برای این احتمال وجود دارد. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

81- اغلب احساس می‌کنم هویت جداگانه‌ای از والدین یا همسرم ندارم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

82- خیلی برایم مشکل است از دیگران تقاضا کنم حقوقم را رعایت کنند و احساساتم را درک کنند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

83- دیگران نظرشان این است که من برای دیگران خیلی کار می‌کنم، ولی برای خودم کاری انجام نمی‌دهم لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

84- مردم نظرشان این است که من فردی عصبی و ناراحتم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

85- وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم، نمی‌توانم خودم را ببخشم یا برای اشتباهم بهانه‌تراشی کنم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

86- احساس می‌کنم کاری که من برای دیگران انجام می‌دهم، بیشتر از کارهایی است که آنها برای من انجام می‌دهند. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

87- به ندرت توانسته‌ام به تصمیمات و راه‌حل‌های خودم پای‌بند باشم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

88- برای اینکه احساس کنم فرد ارزشمندی هستم، نیازمند تایید، تحسین و تمجید زیاد دیگران هستم. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

89- نگرانم که مبادا یک تصمیم اشتباه به یک فاجعه منجر شود. لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

90- فرد بدی هستم و سزاوار مجازاتم.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.