آزمون شخصیت NEO(فرم کوتاه)

شخصیت یک سری از ویژگی های آدمی است که در طول زمان پایدار می ماند. وقتی می گوییم فلانی شخصیت مهربانی دارد منظورمان این است که او در بیشتر زمان ها و تقریبا همیشه مهربان است.

پرسشنامه NEOPI-R یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال ۱۹۸۵ تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد.

این آزمون، فرم کوتاه 60 سوالی می باشد که 5 عامل شخصیت را می سنجد.

پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از : روان نژندی ، برونگرایی ، انعطاف پذیری ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن.

یادتان باشد که معمولا هر چه نمره شما و همسرتان به هم شبیه تر باشد، شما بهتر با هم کنار می آیید. البته مسلما همیشه هم این طور نیست!

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود 15 دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

اکنون آزمون را در آرامش آغاز کنید .

1- من آدم نگرانی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

2- من دوست دارم همیشه آدمهای زیادی دور و برم باشند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

3- من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

4- من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

5- من لوازم خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

6- من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

7- من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با آنها را کار آسانی می دانم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

8- من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می چسبم و ادامه می دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

9- من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

10- من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

11- وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می کنم دارم از هم می پاشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

12- من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی دانم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

13- نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

14- بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می دانند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

15- من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

16- من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

17- من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

18- من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می شوند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

19- من بیشتر ترجیح می دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن ها رقابت کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

20- من سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

21- حس می کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

22- من ترجیح می دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

23- خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

24- معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیبجو هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

25- من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

26- من بعضی وقت ها کاملا احساس بی ارزشی می کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

27- من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

28- من معمولا غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

29- من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن ها اجازه داده شود می خواهند از آدم امتیاز به دست آورند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

30- من قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

31- من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می دانم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

32- من اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

33- من به ندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط های مختلف فرق می کند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

34- بیشتر مردمانی را که می شناسم مرا دوست دارند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

35- من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

36- اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

37- من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

38- من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

39- بعضی از افراد فکر می کنند من آدم سرد و حسابگری هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

40- وقتی به انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

41- اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و می خواهم آن را نیمه تمام رها کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

42- من آدم خوش بینی نیستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

43- گاهی وقتی که شعری می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

44- من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

45- گاهی آن قدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

46- من به ندرت افسرده یا غمگین می شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

47- همه زندگی و کارهای من با سرعت طی می شوند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

48- من علاقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

49- اغلب سعی می کنم با فکر و با ملاحظه باشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

50- من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

51- من اغلب احساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

52- من شخص بسیار فعالی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

53- من خیلی کنجکاوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

54- من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

55- به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

56- بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم می خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

57- من ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

58- من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

59- اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

60- من سعی می کنم کارهایم در حد عالی باشد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم
قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + = 22