در این صفحه سعی شده است کتاب های مرتبط با شناخت ، مهارت های زندگی ، مدیریت و کسب و کار معرفی گردند.

دوستان بعد از مطالعه این کتاب ها می توانند در قسمت نظرات مختص هر کتاب که در پایین هر صفحه قرار دارد در مورد آنها تبادل نظر کنند.

کتاب هوش فروش

معرفی کتاب: هوش فروش

معرفی کتاب هوش فروش : کتاب هوش فروش جب بلانت به شما می گوید که چگونه فروشندگان برتر، از هوش …

معرفی کتاب: بازاریابی نسل سوم

درباره مولف فیلیپ کاتلر پروفسور برجسته بازاریابی بین المللی اس. سی جانسون در مدرسه مدیریت کلاگ است. او به عنوان …

بازاریابی نسل چهارم

معرفی کتاب: بازاریابی نسل چهارم

متن پشت جلد کتاب بازاریابی نسل چهارم امروز، مشتریان زمان و توجه کمی را به برند شما اختصاص می دهند. …

هفت عادت مردمان موثر

معرفی کتاب: هفت عادت مردمان موثر

کتاب هفت عادت مردمان موثر که اولین بار با نام انگلیسی The Seven Habits of Highly Effective People در سال …